Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Tajemnicze luki cenowe na rynku Forex

 Tajemnicze luki cenowe na rynku Forex

Luki cenowe to zjawisko powszechne na rynku Forex, które może wprowadzić niedoświadczonych inwestorów w zdumienie i dezorientację. Luka cenowa to sytuacja, w której cena otwarcia nowego okresu handlowego znacznie różni się od ceny zamknięcia poprzedniego okresu. Wygląda to tak, jakby cena uległa zmianie w trakcie zamknięcia parkietu. Zjawisko to może budzić ciekawość, a także stanowić cenną informację dla traderów i analityków.

Rodzaje luk cenowych

Luki cenowe na rynku Forex możemy podzielić na trzy rodzaje. Podziału dokonuje się ze względu na naturę luk:

Zwykłe luki cenowe (Common Gaps). Są to luki, które nie mają specjalnego znaczenia i zwykle nie są związane z żadnymi istotnymi wydarzeniami czy ogłoszeniami. Powstają one w wyniku różnicy między ceną zamknięcia jednej sesji a ceną otwarcia kolejnej. Zazwyczaj są to niewielkie luki wynikające z korekty kursów.

Luki cenowe startu (Breakaway Gaps). Te luki często pojawiają się na wykresie po ważnych wydarzeniach, takich jak wyniki ekonomicznych danych lub ważne ogłoszenia. Cena otwarcia po przerwie jest zdecydowanie inna niż cena zamknięcia poprzedniego okresu, co może wskazywać na silny ruch cenowy.

Luki cenowe wyczerpania (Exhaustion Gaps). Luki te są z kolei przeciwieństwem luk startu. Wskazują one na możliwość osiągnięcia maksimum lub minimum. Zdarzają się one po wydarzeniach, które mogą wpływać na koniec pewnego trendu, ale mogą tez pojawiać się jako naturalne efekty jego zakończenia.

Luki cenowe kontynuacji (Continuation Gaps). Nazywane tez lukami ucieczki (Runaway Gaps). Pojawiają się one w trakcie trwającego trendu i sugerują, że trend ten będzie kontynuowany. Inwestorzy są mocno przekonani, że ruch będzie kontynuowany i cena jest niedoszacowana.

Przyczyny powstawania luk cenowych

Istnieje kilka głównych przyczyn, z których wynikają luki cenowe na rynku Forex:

  1. Ważne wydarzenia ekonomiczne: Publikacja ważnych dla Forex danych ekonomicznych, takich jak wskaźniki inflacji, stopa bezrobocia czy PKB, może prowadzić do gwałtownych ruchów cen i powstawania luk cenowych.
  2. Nagłe Wydarzenia Polityczne: W przypadku niektórych walut duże znaczenie mają elementy polityczne. Zmiany rządów lub kryzysy polityczne mogą wywołać duże wahania cen i spowodować powstanie luk cenowych. Jest to znaczące w przypadku par egzotycznych, gdzie kraje emitujące waluty mają mniej stabilną gospodarkę.
  3. Raporty Finansowe: Wyniki finansowe dużych, kluczowych dla gospodarki kraju spółek mogą wpływać na cenę waluty kraju, w którym spółka działa. Często to co dzieje się w strategicznych spółkach typu KGHM oraz tych o globalnym zasięgu przekłada się na wartość par walutowych.
  4. Handel poza godzinami: Forex działa 24/5, co oznacza, że handel odbywa się również poza godzinami pracy giełd. W rezultacie otwarcie rynku po weekendzie czy nocą może spowodować różnicę między ceną zamknięcia a ceną otwarcia. Widoczne jest to zwłaszcza w momentach pokrywania się sesji forexowych. Jest on najczęstszą przyczyną zwykłych luk cenowych.

Efekty luk cenowych dla inwestorów:

Luki cenowe mają istotne implikacje dla inwestorów i traderów. Niektórzy wykorzystują luki cenowe jako sygnały handlowe. Odpowiednie i szybkie zidentyfikowanie typu luki cenowej może pomóc zidentyfikować zmianę trendu, co może być sygnałem do podjęcia odpowiedniej pozycji. Pojawienie się luki cenowej po publikacji ważnych danych lub wydarzeń może świadczyć o ich wpływie na rynek i przewiduje dalsze ruchy cenowe. Jednocześnie jest to wskazówka jak podobne dane mogą stymulować rynek w przyszłości. Luki cenowe mogą stanowić pewne zagrożenie, ponieważ w skrajnych przypadkach ruch cenowy może być bardzo gwałtowny i prowadzić do dużych strat. Jednocześnie, gdy chcemy szybko zareagować, nie wiemy z jakim typem luki mamy do czynienia.

Luki cenowe to naprawdę bardzo dobry wskaźnik, który możemy wykorzystać przy analizie technicznej. Ich wadą jest nieregularne i niespodziewane pojawianie się. Jeżeli połączymy wnioski wraz z innymi elementami analizy, możemy uzyskać bardzo ciekawe wyniki.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj swój komentarz